Vores ydelser

Invest Administration A/S er et investeringsforvaltningsselskab, der har rødder tilbage til 1971, hvor selskabet var et af de første af sin art i Danmark.

Der stilles i dag store krav til at forvalte investeringsforeninger og kapitalforeninger.

Invest Administration har udviklet administrationsløsninger, der på én gang udføres omkostningseffektivt og sker indenfor rammerne af områdets komplicerede lovgivning.

Vi kan tilbyde administration af selvstændige foreninger med egen bestyrelse og af enkeltstående afdelinger i Investeringsforeningen IA Invest. Administrationen kan omfatte alle områder, herunder:

  • Betjening af foreningens bestyrelse
  • Daglig opgørelse af indre værdi
  • Kontrol af placeringsregler og –rammer
  • Bogføring af transaktioner og grunddata
  • Prospekter og forretningsdokumentation
  • Rapportering om afkast, investeringer, etc.
  • Årsrapporter, halvårsrapporter og budgetter
  • Aftaler og dialog med samarbejdspartnere
  • Revision og complianceløsninger
  • Hjemmesideløsninger

 

Vi forvalter følgende foreninger og afdelinger:

Kontakt os

Såfremt du skulle være interesseret i at vide mere om Invest Administration, og hvad vi kan tilbyde, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 38 14 66 00 eller email@ia.dk