Finanstilsynet

Invest Administration A/S er som investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeninger (UCITS) og forvalter af alternative investeringsforeninger (AIF) under tilsyn af Finanstilsynet og har tilsynets FT-nr. 17.108.

Efter hver inspektion i finansielle virksomheder udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter modtagelsen. Udover redegørelser offentliggøres afgørelser og øvrige meddelelser fra Finanstilsynet.

Redegørelse af 27. januar 2012 og redegørelse af 6. februar 2012 vedrørende inspektion i 2011.

Selskabet har hverken modtaget påbud eller øvrige meddelelser fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K
Telefon: 33 55 82 82
Hjemmeside: www.finanstilsynet.dk